Antalya OSB Futbol Turnuvası Disiplin Kurulu Kararları

Aşağıdaki oyuncular Antalya OSB Futbol Turnuvası Şartnamesinin H-2 Maddesine (Tertip Komitesi üyelerine, hakemlere, oyunculara, yöneticilere ve seyircilere fiili, sözlü hareket ve hakaretlerde bulunan oyuncu ve yöneticiler turnuvadan ihraç edilecektir.) göre turnuvadan ihraç edilmiştir. 

-  Onur ILGIN (TÜRK YTONG)
-  Recep YILMAZ (TÜRK YTONG) 

Antalya OSB Futbol Turnuvası Disiplin Kurulu